Majestäten 1968

Königspaar: Thea Hans & Josef Hesse
Kronkönig: Lorenz Kemper

Hofstaat 1968

Jungschützen-Majestät 1968

König vor der Scheibe: August Kirse


©2019 St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Geseke 1412 e.V.